Nachádzate sa tu

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kontakty

Obecný úrad Bacúrov
Bacúrov 75
962 61, p. Dobrá Niva

Tel.: +421 45 538 71 25

Mobil: 0903 811 296

E-mail: obecbacurov@stonline.sk

Web: www.bacurov.sk

Verejné obstarávanie

 

Výzva na predkladanie ponúk

podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:  Obec Bacúrov,    IČO:  00650587    DIČ: 2021346316

Kontaktná osoba:  Katarína Zlámalová - starostka obce Bacúrov                
Sídlo:
  Obec Bacúrov,  Bacúrov, Bacúrov  PSČ:  96261
Telefón:   045 / 538 71 25      Fax:     -         

Elektronická pošta - E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 1. Názov predmetu zákazky:  Rekonštrukcia obecného úradu v obci Bacúrov, časť zapojenie solárneho ohrevu TÚV
 2. Opis predmetu zákazky:Predmet zákazky pozostáva zo zapojenia solárneho ohrevu TÚV v objekte obecného úradu v obci Bacúrov.
 3. Predpokladaná hodnota zákazky:   29 809,67Eur bez DPH
 4. Miesto poskytnutia stavebných prác: Obec Bacúrov, Bacúrov, Bacúrov 962 61
 5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 45000000-7 - Stavebné práce, 09332000-5– Solárne zariadenia
 6. Rozsah predmetu zákazky: Predmet zákazky sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer. 
 7. Jazyk ponuky:  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
 8. Mena: EUR
 9. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  Nie
 10. Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia stavebných prác:   do 12 mesiacov po podpise Zmluvy o dielo
 11. Podmienky účasti záujemcov: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti predložením dokladu oprávňujúcim uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k predmetu zákazky (postačuje aktuálny výpis z internetu na OR SR, resp. ŽR SR alebo obdobný dokument potvrdzujúci vykonávanie činnosti).
 1. Označenie ponuky: Ponuka musí byť doručená v uzavretom, nepriehľadnom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

-          názov a adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve

-          obchodné meno a adresu uchádzača

-          označenie SÚŤAŽ  - neotvárať

-          označenie heslom zákazky: „VO Bacúrov

 1. Lehota na predkladanie ponúk:  

        Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  Obec Bacúrov, Bacúrov, Bacúrov 962 61 

 1. Otváranie obálok s ponukami: 

Miesto otvárania obálok s ponukami: Obec Bacúrov, Bacúrov, Bacúrov 962 61 

 1. Kritériá na hodnotenie ponúk:  najnižšia cena s DPH
 1. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

V prípade, že sa vo výzve nachádza odvolávka, resp. odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, je možné v súlade s § 34 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto odvolávku, resp. odkaz zameniť za ekvivalent.

 

 

Osoba zodpovedná za verejného obstarávateľa :                 

                                                                                         

      ................................................................

Katarína Zlámalová – starostka obce Bacúrov

  

 

Výzva zo

dňa:  22. Marca 2016

 

Dátum a čas

     

Meniny má

  Meniny na web

Počasie

Počasie Bacúrov - Svieti.com

Náhodná fotka

letecke_03.jpg

Sociálne siete

Facebook

Barborská cesta

       
  i 3574664     
  www.barborskacesta.com  
       

Úradné hodiny

Pondelok  07:30 - 11:30

Utorok      07:30 - 11:30

Streda     12:00 - 16:00

Štvrtok     07:30 - 11:30

Piatok      07:30 - 11:30

Vývoz komunálnych odpadov

2017

04. 01.        12. 04.        05. 07.        11. 10.
18. 01.        26. 04.        19. 07.        25. 10.
01. 02.        10. 05.        02. 08.        08. 11.
15. 02.        24. 05.        16. 08.        22. 11.
01. 03.        07. 06.        30. 08.        06. 12.
15. 03.        21. 06.        13. 09.        20. 12.
29. 03.                           27. 09.

Zber triedeného odpadu

Plasty 2017

19. 01. 2017          06. 07. 2017
16. 02. 2017          03. 08. 2017
16. 03. 2017          31. 08. 2017
13. 04. 2017          28. 09. 2017
11. 05. 2017          26. 10. 2017
08. 06. 2017          23. 11. 2017
                              21. 12. 2017

GoogleMap

Kontakt

: 8 + 4 =