Symboly obce

asd

    Miestny obyvatelia boli prevažne roľníci. Poukazuje na to aj pečatidlo obce z r. 1737, na ktorom je vyrytý poľnohospodársky motív. Pecat obce 1860 02Má veľmi zaujímavú a nevšednú kompozíciu. Hlavným symbolom Bacúrova je obrovský lemeš. Po jeho stranách sú nezvyklým spôsobom umiestnené dve vetvičky, nad lemešom je kosmo postavené čerieslo. Kruhopis pečatidla znie: * PECAT : DEDINI : ANNO 1737. Dosť výrazný perlovec po obvode pečatného poľa nás presviedča, že toto pečatidlo malo prinajmenej o poldruha storočia staršiu zatiaľ neobjavenú predlohu, na ktorej bol určite vyrytý tento istý symbol. Odtlačky pečatidla z r. 1737 sme našli na dokumentoch z r. 1858 a 1860.

    Je isté, že ani očakávané pečatidlo z prelomu 16. a 17. storočia nebolo najstarším potvrdzovacím prostriedkom obce. Vzhľadom na prvú písomnú správu o Bacúrove už z r. 1255, a teda vzhľadom na vyše sedemstoročnú existenciu obce je nesporné, že prvé jej pečatidlo vzniklo pravdepodobne už v čase gotiky. pecat 02Pôvodným symbolom obce mohli byť iba patróni farského kostola Šimona a Júdu. Pôvodné pečatidlo obce s cirkevným motívom i pečatidlo s pecat 01poľnohospodárskym motívom z prelomu 16. a 17. storočia určite objavíme v budúcich výskumoch.

    Symbol obce vyrytý v poli pečatidla z r. 1737 je kompozične natoľko jedinečný, že si zaslúži obnovu. Za erb Bacúrova navrhujem červený štít, v ktorom je presne podľa historickej predlohy vložený strieborný (biely) lemeš a čerieslo. Z krajov štítu vyrastajú a časti pluhu obkolesujú dve zlaté (žlté) ratolesti. V tejto podobe je erb obce historicky verný, heraldicky verný, heraldicky správny, svojim obsahom jedinečný a umelecky veľmi pôsobivý.

    Symboly obce Bacúrov sú zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrov B-85/97.

Erb obce

Vlajka obce

Priložené fotografie
Vytlačené z webovej stránky https://www.bacurov.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.