E-mail: bacurov@bacurov.sk | Tel.: 045 538 71 25  RSS  Mapa stránok |   Úradná tabuľa | 
Obec Bacúrov

Geografia

    Obec sa nachádza 13 km juhozápadne od Zvolena, na príkrove čadiča Ostrolúckej planiny v Pliešovskej kotline. Susedí s obcami Dubové, Ostrá Lúka a Breziny. Obec má nadmorskú výšku v strede obce 452 m n. m. a chotár od 430 až 597 m n. m. Prevýšenie stredu obce v rámci stredu mesta Zvolen, s nadmorskou výškou 293 m n. m., je 157 m n. m. Práve táto vyššia poloha umožňuje nádherné výhľady. Na sever je to výhľad na Zvolenskú kotlinu, Kremnické pohorie a na južnej strane na Pliešovskú kotlinu. Povrch chotára tvorí široko rozliaty čadičový prúd, andezity a ich pyroklastiká. Z pohorí sa tu nachádza na východnej strane Javorie, na západnej strane Chránená krajinná oblasť Štiavnicke vrchy. Práve sopečná činnosť vulkánov Javorie a Štiavnica dotvárali podložie a okolie obce. Vytvárali sa pohoria a ich lávové prúdy tvoria podložie a vlnitosť územia. Pri hĺbení studní sa naráža aj na vrstvu sopečného popolčeku, kde podľa slov "sa vrták len tak prepadol cez túto vrstvu".

Charakteristika:

VÚC:Banská Bystrica
Okres:Zvolen
Mikroregión:Adela - Kremnicko-Štiavnické združenie
Počet obyvateľov:164 (k 31. 12. 2014 - Štatistický úrad SR)
Rozloha:960 ha
Nadmorská výška:stred obce 452 m n. m., chotár 430 - 597 m n. m.
Súradnice:48°31'11''S 19°03'31''V
Prvá písomná zmienka:1255

HORE