E-mail: bacurov@bacurov.sk | Tel.: 045 538 71 25  RSS  Mapa stránok |   Úradná tabuľa | 
Obec Bacúrov

Krízový štáb obce Bacúrov

Predseda:Katarína Zlámalová, Bacúrov č.3
Podpredseda:Vladimír Beňo, Ing., Bacúrov č.64

Členovia:
Zuzana Melichová, Ing., Bacúrov č.64
Ľuboš Lieskovský, Ing., Bacúrov č.85
Elena Sekulová, Ing., Bacúrov č.44
Miroslav Zvarík, Ing., Bacúrov č.83

HORE